Eesti keele — vene keele vandetõlk
Eesti-vene tõlkija
Inglise-vene tõlkija
Teised keelesuunad päringu alusel
Jekaterina Tšernõšova
Teen kindlaks, et räägite oma klientidega ühte keelt

Vandetõlgi kutsetunnistus nr. 118


Tegutsen tõlgi ja tõlkijana alates 2007. aastast.


Eesti Tõlkemagistrite Liidu (ETML), Vandetõlkide koja ja Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) liige.


2020. a. eriolukorra ajal – üks kriis.ee projekti tõlkija-toimetajaid

Vandetõlk on tõlkija, kellele riik on andnud ainupädevuse teha ametlikke tõlkeid.

Tema tõlgete kvaliteeti ja usaldusväärsust on riik varem kontrollinud.

Vandetõlk täidab ka muid tõlkimisega seotud ülesandeid, sh. seadusandluse tõlkimine ja klientide nõustamine dokumentide tõlkimisega seotud küsimustes.

11. aprillil 2012. a. asutati Vandetõlkide koda, mille eesmärk on ühendada Eesti vandetõlgid kutseorganisatsiooniks, kaitsta vandetõlkide õigusi, esindada nende huve ja edendada Eesti õigustõlget.
Vandetõlgi pädevus

Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge. Vandetõlk teeb ametlikke tõlkeid ja täidab muid tõlkimisega seotud ülesandeid, nt Riigi Teatajas avaldatud seaduste võõrkeelde ja Riigi Teatajas avaldatavate välislepingute eesti keelde tõlkimine avaliku ülesande korras.

Vandetõlgi pädevuses on ka kinnitada tõlke raames väljatrükke ja ärakirju (nt kui lisaks tõlkele on vaja esitada äriregistri väljatrükk vm dokument) ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.

Teenused
Ootan Teid kui vajate:
  • Ametlikku dokumentide tõlget eesti-vene suunal ja selle kinnitamist
  • Turundusmaterjalide, kodulehtede / sotsiaalmeedia sisu, dokumentide ja teiste tekstide tõlget eesti-vene ja inglise-vene suunal
  • Venekeelse teksti korrektuuri või toimetamist
  • Vene keele puhul – keelenõu
  • Nõustamist ametliku tõlke osas
Päringud ja tagasiside

Kirja saatmiseks või kohtumise broneerimiseks täitke palun alljärgnev vorm. Dokumendid võib saata otse e-postile*.


* Ametliku tõlke ja kinnitamise puhul läheb mul dokumendi originaali vaja.

E-post
Nimi
Telefon
Kuupäev
Lisainfo
Vajutades "Saada päring" nupule nõustute edastatud andmete kasutamisega pakutava teenuse osutamise eesmärgil.
+372 58 052 981
jet@digitau.eu
Kliendid ja partnerid
STOCK PHOTO COURTESY OF YOSS CINEMATIC FROM PEXEL
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website